آیین افتتاحیه فاز اجرایی پروژه مدیریت سرعت در ایران

پروژه مدیریت سرعت در ایران با همکاری سازمان بهداشت جهانی، وزارت راه، اورژانس و پلیس راه اجرایی می شود.

1400/02/08
|
13:04

به گزارش خبر رادیو زیارت ، امروز 7 اردیبهشت همزمان با روز ایمنی حمل و نقل ،فاز نخست اجرای این پروژه در سه استان خراسان رضوی، مرکزی و اصفهان بصورت پایلوت آغاز شد .
پروژه مدیریت سرعت در ایران شامل سه بخش بهسازی راهها و جاده ها، اعمال قانون موثر و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی است.

دسترسی سریع