برنامه های استان قدس رضوی برای زائرین و مجاورین در مناسبتهای مختلف ماه رجب

آستان قدس رضوی ویژه برنامه هایی را در مناسبتهای مختلف ماه رجب برای زائرین و مجاورین برگزار می کند.

1399/12/04
|
17:56

به گزارش واحد خبر رادیو زیارت ، هادی غلامی مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی در گفتگوی ویژه خبری امروز رادیو زیارت در تشریح این برنامه ها گفت:

دسترسی سریع