توصیه هاو اندیشه رهبری معظم انقلاب اسلامی دربرنامه ریزی حرکت بزرگ اربعین مبنای کار خواهد بود

رییس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین گفت : دربرنامه ریزی حرکت بزرگ اربعین توصیه ها و اندیشه رهبری معظم انقلاب اسلامی به عنوان اسناد بالادستی مبنای کار خواهد بود.

1399/10/24
|
14:07

به گزارش خبر رادیو زیارت ، رییس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در نشست شورای سیاست گذاری فرهنگی اربعین که با حضور شخصیتهای علمی ، فرهنگی و کارشناسان این حوزه برگزارشد گفت: با توجه به گسترده تر شدن حرکت بزرگ اربعین در ابعاد جهانی و حضور چند میلیونی ایرانیان در این مراسم نیازمند برنامه ای درست و جامع مطابق با شرایط و تحولات با عنایت به مسولیت ملت و دولت عراق به عنوان میزبان و متولیان اربعین، هستیم. احمدی افزود: در این برنامه ریزی توصیه ها و اندیشه رهبری معظم انقلاب اسلامی و ظرفیتهای موجود و اسناد تدوین شده به عنوان اسناد بالادستی مبنای کار خواهد بود. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ستاد و کمیته فرهنگی و دیگر دستگاههای مسئول و مطالعاتی مرتبط گفت: بهره گیری از نظر صاحب نظران و موکب داران و بخشهای مردمی که تجربه ای ارزشمند و شناخت خوبی از شرایط و حرکت بزرگ اربعین دارند در ترسیم و مهندسی حرکت بزرگ فرهنگی اربعین ‌کمک موثری است. امیر امید محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین هم با اشاره به روند تحولات و افزایش جمیعت ایرانیان در اربعین گفت: حفظ و تقویت مردمی بودن اربعین و روح نهضت امام حسین علیه السلام، پرهیز از چالش ها و حاشیه های مساله ساز و آسیب زا، تقویت روح معنویت و توجه به ترفندهای دشمنان و جهانی بودن اربعین و احترام به حاکمیت دولت عراق و تکریم مردم عراق به عنوان میزبان از اصول مورد توجه ستاد مرکزی اربعین بوده و هست. نخستین نشست شورای سیاست گذاری فرهنگی اربعین در بعثه مقام معظم رهبری با هدف تدوین سیاست ها و راهبردهای فرهنگی اربعین برگزارشد.

دسترسی سریع