امشب لیله الرغائب است شب آرزوها

نخستین پنجشنبه شبِ ماه رجب که فضلیت بسیاری دارد و آداب آن روزه و نمازهای ویژه است.

1397/12/23
|
20:08
دسترسی سریع