انقلاب اسلامی ایران امروز با اقتدار و شکوه وارد دهه پنجم خود شد

ملت فهیم ایران اسلامی در چله انقلاب ، یکبار دیگر اقتدار خود را به رخ جهانیان کشیدند.

1397/11/22
|
19:54

با وجود تبلیغات منفی دشمنان انقلاب ، راهپیمایی جشن بزرگ انقلاب اسلامی ایران، امسال در روز 22 بهمن در سرمای نسبی هوا از همان ساعات اولیه با حضور پررنگ اقشار مختلف مردم ایران اسلامی برگزار شد
در مشهد مقدس هم علاوه بر زائران و مجاروان ، خادمان حرم رضوی هم با پرچمی منقش به گنبد بارگاه رضوی در راهپیمایی حضور یافتند.

دسترسی سریع