امروز 17 دی روز کشف حجاب رضا خانی است

83 سال قبل در چنین روزی رضا شاه پهلوی قانونی را برای مردم این کشور وضع کرد که با مخالفت بسیاری از مردم دین دار و مومن مواجه شد . رضا شاه تلاش داشت تا با کشف حجاب مردم را به زور از دین مبین اسلام دور کند.

1397/10/17
|
20:45

مردم شهرهای زیارتی همچون مشهد و قم به این حکم اعتراض زیادی کردند و در این راه خونهای زیادی هم ریخته شد .

دسترسی سریع