ایستگاه های خدمت به زائران در مشهد

علاوه بر ایستگاههای صلواتی بین راهی تعداد زیادی ایستگاه خدمت رسانی به زوارو مجاوران هم در مشهدالرضا برپا شده است این روز ها مشهد مقدس میزبان زائران امام رضا(ع) است. مهم نیست چند ساله ای و چه شغل و درجه علمی داری ،

1397/08/17
|
10:52

علاوه بر ایستگاههای صلواتی بین راهی تعداد زیادی ایستگاه خدمت رسانی به زوارو مجاوران هم در مشهدالرضا برپا شده است این روز ها مشهد مقدس میزبان زائران امام رضا(ع) است. مهم نیست چند ساله ای و چه شغل و درجه علمی داری ،

دسترسی سریع