آخرین گروه زائران پیاده در راه مشهدالرضا

بیش از 250 هزار زائر پیاده به مشهدالرضا رسیده اند . هنوز خیلی ها در راهند تا خود را به مشهد مقدس برسانند. جاده ها مملو از حضور دلداگان علی ابن موسی الرضا (ع) است.

1397/08/16
|
20:21

بیش از 250 هزار زائر پیاده به مشهدالرضا رسیده اند . هنوز خیلی ها در راهند تا خود را به مشهد مقدس برسانند. جاده ها مملو از حضور دلداگان علی ابن موسی الرضا (ع) است.

دسترسی سریع