جلسه کارگروه زائران دهه پایان صفر در خراسان رضوی

جلسه کارگروه زائران دهه پایانی صفر خراسان رضوی امروز برگزار شد .

1397/08/16
|
20:14

رضایی سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائر امام رضا (ع) در این جلسه گفت : تا کنون 78 هزار زائر پیاده در سامانه مربوط ثبت نام قطعی کرده اند اما این جمعیت برای 15 تا 20 هزار از آنها مکان اسکان دارد و باید برای اسکان زائران باقیمانده کمک شود

دسترسی سریع